ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ)

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: ΑΗΜΕΚΤ

ΤΙΤΛΟΣ: Ανάπτυξη Εξειδικευμένης Φορητής Συσκευής Για Τον Έλεγχο Και Την Αποσφαλμάτωση Ηλεκτρονικών Μονάδων Ελέγχου Κιβωτίων Ταχυτήτων Και Πετρελαιοκινητήρων

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής πρότασης είναι η ανάπτυξη μιας εξειδικευμένης φορητής συσκευής για τον έλεγχο και την αποσφαλμάτωση ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου κιβωτίων ταχυτήτων και πετρελαιοκινητήρων. Χρησιμοποιώντας τη συσκευή αυτή, ο χρήστης θα μπορεί να παίρνει τον έλεγχο αυτόματων υδραυλικών κιβωτίων ταχυτήτων διαφόρων κατασκευαστών, που χρησιμοποιούνται σε μηχανήματα έργων και λεωφορεία προς το παρόν αλλά και σε επιβατικά οχήματα στο μέλλον. Επίσης, θα μπορεί να εκκινεί και να ελέγχει ηλεκτρονικούς πετρελαιοκινητήρες εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιούνται σε μηχανήματα έργων, σκάφη, ηλεκτρικές γεννήτριες και πάσης φύσεως μηχανήματα και οχήματα. Τέλος, θα μπορεί να ελέγχει με απόλυτη ακρίβεια, όμοια του κατασκευαστή, πάσης φύσεως αναλογικές ή ψηφιακές υδραυλικές βαλβίδες.